Wie is ELKind 

Praktijk voor Ergotherapie De Jonge & Roorda
In de Praktijk voor Ergotherapie De Jonge & Roorda werken Mieke de Jonge, Nienke Roorda en Annemieke Mulder, ergotherapeuten. Wij onderzoeken en behandelen kinderen met o.a. schrijfproblemen, fijne motoriek problemen, problemen met alledaagse handelingen zoals veterstrikken, knopen vastmaken, aankleden, brood smeren en snijden. Ouders worden intensief bij het onderzoek en de behandeling betrokken. Waar nodig is samenwerking met school en/of met andere zorgverleners.
Ook adviseren wij over voorzieningen zoals tillift, woningaanpassingen, rolstoelen, stoelen en tafels en over hulpmiddelen zoals een laptop, aangepast toetsenbord, communicatiehulpmiddel.
 De Jong & Roorda Ergotherapie
 Hooftlaan 73
 9752 GC  Haren
 050-5422448
 www.ergotherapieharen.nl
 info@ergotherapieharen.nl
  
  
Praktijk voor Logopedie Midden Groningen
In de Praktijk voor Logopedie Midden-Groningen werken Gerjanne Wortelboer, Margriet Brandsma, Leonie Horneman, Janita Timmerman en Harma Brondijk. Wij onderzoeken en behandelen kinderen met o.a. stem-, spraak-, taal- en slikproblemen. Ouders worden intensief bij het onderzoek en de behandeling betrokken. Waar nodig is samenwerking met school en/of met andere zorgverleners.
  Praktijk voor Logopedie Midden-Groningen
 T. van Poortvlietstraat 361
 9602 PJ  Hoogezand
 0598-327495
 www.logopediehoogezand.nl
 praktijk@logopedie.es
  
  
Praktijk de Aa, logopedie en dyslexiezorg
In Praktijk de Aa werken Béatrice Poll, Bianca Bijleveld en Nina Beijer-Meijer. We zijn alle drie logopedist-dyslexiespecialist. We onderzoeken en behandelen kinderen van de basisschool, die moeite hebben met taal, beginnende geletterdheid, aanvankelijk lezen en spellen, voortgezet lezen en spellen. Ook onderzoeken en behandelen we kinderen met matige en ernstige dyslexie. We bieden vergoede dyslexiezorg in samenwerking met Dyslexie Netwerk Pento. Ouders wonen behandelingen regelmatig bij en krijgen adviezen hoe ze samen met hun kind kunnen oefenen. Er is zoveel mogelijk samenwerking met school. Praktijk de Aa
 Steegakkers 10
 9479 PW  Noordlaren
 050-4096416
 www.praktijkdeaa.nl
 bpoll@praktijkdeaa.nl
 
  
  
Fysiotherapie Hoogezand, therapie | re-integratie | training |
Bij Fysiotherapie Hoogezand (voorheen Van Dijk cs) werken als kinderfysiotherapeuten Vienna de Lange, Ellen Janssen en Wilma Renkema. Na de opleiding fysiotherapie hebben zij zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van motorische problemen bij kinderen van 0-18 jaar. Vaak gaat de ontwikkeling vanzelf, maar bij sommige kinderen duurt het wat langer of wijkt de motorische ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Het betreft hier bijvoorbeeld baby’s met een voorkeurshouding, baby’s die overstrekken, baby’s die niet zelf gaan zitten of staan, maar ook kinderen die onhandig zijn, veel vallen, of schrijfproblemen hebben. De kinderfysiotherapeuten begeleiden het kind in samenwerking met de ouders, soms samen met andere zorgverleners en geven daar waar nodig adviezen aan andere betrokkenen bij het kind.
 Van Dijk CS
 Wega 4
 9602 WL  Hoogezand
 0598-324040
 www.fysiotherapie-hoogezand.nl
 info@fysiotherapie-hoogezand.nl