Werkwijze van ELKind

Bij een hulpvraag waar multidisciplinaire hulp geïndiceerd is (ergotherapie, logopedie, dyslexiezorg en kinderfysiotherapie) is het mogelijk een centrale aanmelding te doen bij ELKind op telefoonnummer 0598-324040 of via de email : info@elkind.nl

Iedereen die vragen heeft over de ontwikkeling van een kind (ouders, leerkrachten, huisartsen of andere zorgverleners), kan bij ELKind terecht. Er wordt advies gegeven bij welke therapeut met welke behandeling eventueel gestart kan worden. In ons multidisciplinair overleg wordt het kind altijd besproken als er sprake is van een complexere problematiek.

Het (multidisciplinaire) behandelplan wordt met de ouder/verzorger besproken omdat het belangrijk is dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van de begeleiding. Uiteraard is er ruimte om aan te geven wat de wensen van de ouder(s)/verzorger(s) of het kind zijn, zodat de behandeling hier waar mogelijk op kan aansluiten. Tijdens het behandeltraject worden tussentijdse evaluaties gepland, waar de ouder/verzorger voor wordt uitgenodigd.

De behandeling kan plaatsvinden in de thuissituatie, op school of in één van de praktijken van de therapeuten. Dit is mede afhankelijk van de hulpvraag, maar daarover vindt altijd overleg plaats. Indien er sprake is van een verwijzing door een arts, dan wordt deze altijd geïnformeerd over de behandelingsresultaten. Mocht het nodig zijn dat meer informatie opgevraagd moet worden van andere paramedici, dan wordt hiervoor altijd vooraf schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger gevraagd.