ELKind staat voor EersteLijns KinderTHERAPIE

ELKind is ontstaan vanuit de behoefte naar meer samenwerking tussen de eerstelijns kindertherapeuten: zorg en communicatie rondom het kind kan beter op elkaar worden afgestemd. Op deze manier kan ELKind een efficiënter onderzoek en behandeling bieden, waar goede communicatie naar ouders en artsen een belangrijk onderdeel vormt van de begeleiding.

Het ELKind-team bestaat uit ervaren logopedistes, ergotherapeuten, dyslexiespecialist en kinderfysiotherapeuten. Binnen de eerste lijn heeft iedere discipline in ELKind ruime ervaring in het eigen vakgebied en is daardoor in staat een brede doelgroep te begeleiden in de eerstelijns gezondheidszorg. De therapeuten hebben onderling regelmatig overleg over uw kind zodat

  • afstemming van de paramedische behandeling plaatsvindt;
  • een inzichtelijk behandelplan opgesteld wordt met concrete doelen;
  • een gezamenlijke evaluatie plaatsvindt van behaalde resultaten van het kind;
  • contact en rapportages naar ouders, verwijzers en scholen eenduidig zijn;
  • een eventuele doorverwijzing naar andere disciplines probleemloos verloopt.
  • Voor vragen op het gebied van motorische ontwikkeling, lezen, taal, spelling, spraak, het uitbreiden van (dagelijkse en schoolse) activiteiten en plannings- en organisatievaardigheden kunt u bij ELKind terecht.