Verwijzing

Een gelijktijdige behandeling door verschillende disciplines kan noodzakelijk zijn voor het kind: hiervoor kunt u bij ons team terecht. Samen met de ouder/verzorger, de eventuele verwijzer en de betrokken therapeuten wordt de hulpvraag in kaart gebracht en het behandelplan opgesteld.

Logopedie, ergotherapie en fysiotherapie zijn vrij toegankelijk. Voor deze disciplines hoeft u dus niet direct een verwijzing aan te vragen.

Voor dyslexiezorg is een verwijzing nodig afhankelijk van de mate waarin uw kind dyslexie heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Praktijk de Aa.

Vergoeding

De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Raadpleeg altijd uw polis of vraag aan ons wat er vergoed wordt.