ELKind staat voor EersteLijns KinderTHERAPIE
een eerstelijns kindertherapie samenwerkingsteam

Ouders en kinderen kunnen regelmatig op hetzelfde moment te maken krijgen met meerdere therapeuten. Dan is het belangrijk dat de therapeuten onderling van elkaar weten welke therapie wordt gegeven aan het kind. En dat ze met elkaar overleggen, zodat afstemming kan plaatsvinden.

Een aantal ervaren logopedistes, ergotherapeuten, dyslexiespecialisten en kinderfysiotherapeuten heeft hun deskundigheid gebundeld en ELKind opgericht. ELKind is een samenwerkingsverband van deze specialisten waar ouders, leerkrachten en verwijzers met alle vragen rondom de problematiek van het kind terecht kunnen in de wijde omgeving van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.